اعضای جدید
jamal ۱۳۹۴/۶/۵
asaad_ahma ۱۳۹۴/۵/۱
hammad ۱۳۹۴/۳/۲۸
000789 ۱۳۹۳/۸/۱۳
zahra ۱۳۹۳/۷/۱۲
فرستنده seifyeh در تاريخ ۱۳۹۴/۶/۹ ۱۲:۲۴:۲۹ (14 بار خوانده شده) متفرقه
کهانت وپیشگویی

تصویر کوچک شده


مشهورترين کساني که ادعاي غيب و اطلاع از آن را دارند، کُهّان (غيبگويان) هستند. عربها تمام کساني را که مدعي غيبند کاهن مي گويند.

ابن حجر هيثمي کاهن را اين گونه معرفي کرده است «کسي است که از بعضي ناپيداها خبر مي دهد، وعده يي از خبرهايش درست و بيشتر آن نادرست است و خود ادعا مي کند جن به او خبر مي دهد».

از برخي دانشمندان نقل است که کهانت «دست يازيدن به خبر دادن از غيب و ناپيداهاي آينده، و ادعاي داشتن علم غيب است، و اين که جن اين خبرها را مي دهد».
ادامه | 7638 کلمه در ادامه متن | نظر