اعضای جدید
salehseify ۱۳۹۴/۶/۲۹
jamal ۱۳۹۴/۶/۵
asaad_ahma ۱۳۹۴/۵/۱
hammad ۱۳۹۴/۳/۲۸
000789 ۱۳۹۳/۸/۱۳
فرستنده seifyeh در تاريخ ۱۳۹۴/۷/۱ ۲۰:۵۸:۱۳ (53 بار خوانده شده) متفرقه

عید سعید قربان

تصویر کوچک شدهتصویر کوچک شده
ادامه | 883 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده seifyeh در تاريخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ ۲۲:۵۰:۰۰ (48 بار خوانده شده) مقالات

تصویر کوچک شدهتصویر کوچک شده
تصویر کوچک شده
ادامه | 1332 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده seifyeh در تاريخ ۱۳۹۴/۶/۹ ۱۲:۲۴:۲۹ (73 بار خوانده شده) متفرقه
کهانت وپیشگویی

تصویر کوچک شده


مشهورترين کساني که ادعاي غيب و اطلاع از آن را دارند، کُهّان (غيبگويان) هستند. عربها تمام کساني را که مدعي غيبند کاهن مي گويند.

ابن حجر هيثمي کاهن را اين گونه معرفي کرده است «کسي است که از بعضي ناپيداها خبر مي دهد، وعده يي از خبرهايش درست و بيشتر آن نادرست است و خود ادعا مي کند جن به او خبر مي دهد».

از برخي دانشمندان نقل است که کهانت «دست يازيدن به خبر دادن از غيب و ناپيداهاي آينده، و ادعاي داشتن علم غيب است، و اين که جن اين خبرها را مي دهد».
ادامه | 7638 کلمه در ادامه متن | نظر